Udskrivning af indkøbsordrer

Udskrivning af indkøbsordrer

Det er nu også muligt at udskrive indkøbsordrer som PDF.

På indkøbsforslag, indkøbsordrer og indkøbsfaktura er der nu tilføjet mulighed for udskrivning til PDF.

Formularerne udskrives som hhv. forslag, rekvisition og leverandørafregning og kan i lighed med salgsordrer tilrettes efter eget ønske, ligesom der kan indsættes logo.