Kontakt os på

Komplet regnskab!

Egnet til de fleste virksomheder & foreninger - store som små

149

kr./md.

eksl. moms

Ubegrænsede posteringer


Egnet til de fleste virksomheder & foreninger - store som små

Mulighed for integration med stort set hvad som helst

Inklusiv 1 bruger, mulighed for tilkøb af flere

Adgang til alle funktioner

Fuld funktions liste for Finans

Automatiseret udligning af åbne poster

Bankposteringer kan importeres fra netbank

Dynamisk overførsel mellem regnskabsår

Enkelt og overskuelig momsrapport

Enkel overførsel til regneark

EU-moms

Eksport og import af kontoplan

Importfunktion til kasseklade

Kontrolspor med fritekstsøgning

Liste over åbne og bogførte kasseklader

Månedsopdelt regnskabsoversigt med " drill down"

Overskrifter på kassekladder

Rapport for kontokort, resultat og balance 

Simulering af kontobevægelser inden bogføring 

Ubegrænset antal momsgrupper

Bilagsscanning

Kontering på medarbejder, afdeling og projekt

Webservice

Medarbejderregnskab 

Integration med Docubizz, GLS og Danske Fragtmænd

Fremmed valuta

Projektregnskab

Provisionsberegning

Ubegrænset antal afdelinger & projekter

Fuld funktions liste for Debitorstyring

Abonnementfakturering

Automatisk beregning af Dækningsbidrag (DB) og Dækningsgrad (DG) ved ordreoprettelse

Automatisk Rykkerfunktion i tre niveauer

Elektronisk fakturering (OIOXML / OIOUBL)

Formulareditor med tilknytning af eget logo

PDF som baggrund for formularer

Oversigt over åbne poster inddelt i intervaller

Kontokort med udligning og valgfri tolerance for øredifference

Kundehistorik (CRM)

Provisionsberegning

Kundeoprettelse fra ordre

Massefakturering 

Top 100-liste

Udskrivning til PDF, printer & e-mail

Vareoprettelse fra ordre

Bilag på Tilbud

Indeholder tilbud, ordrebekræftelse, følgeseddel, faktura og kreditnota

Fakturering i flere sprog

Fakturering i fremmed valuta

Serienumre

Webservice

Batchhåndtering

Integration med PBS betalingsservice, samt PBS leverandørservice

Fuld funktions liste for Kreditorstyring

Betalingslister til bank

Indkøb i fremmed valuta

Oversigt over åbne poster inddelt i intervaller

Kontokort med udligning og valgfri tolerance for øredifferencer

Batch-håndtering

Indeholder bla. Indkøbsforslag, ordre, varemodtagelse, leverandørfaktura og kreditnota

Leverandøroprettelse fra ordre

Vareoprettelse fra ordre

Scannede bilag til ordre

Fuld funktions liste for Lagerstyring

Automatisk genbestilling 

Batch - håndtering

DB/DG- rapport

Flere enheder pr. vare

Flere lagre

Forberedt for styklister

Fritektsøgning på tekst og varenummer

Ubegrænset antal varegrupper

Varespor

Varestatistik

Webservice

Opret komplet regnskab

Udfyld dine informationer her, og kom i gang med Saldi

Få en komplet regnskabsløsning med Saldi

Udfyld formularen og klik på "Opret regnskab". Så vil du modtage en mail med et link til dit nye regnskab i SALDI.

  • Udfyld venligst så meget som muligt.
  • Felter markeret med * skal udfyldes.
  • Du modtager en e-mail med et link til dit nye regnskab.
  • Alle priser er excl. moms.

Vilkår for Saldi anvendelse af økonomiprogrammet Saldi

Følgende vilkår er pr. 10. september 2023 gældende for økonomiprogrammet SALDI.


Særlige vilkår

Abonnementperiode.

Abonnementsperioden løber i den valgte periode

Abonnementsperioden forlænges automatisk til en ny tilsvarende periode medmindre abonnementet forinden opsiges skriftligt.

Opsigelse skal ske skrifteligt senest 1 måned inden periodens udløb.

Betaling.

Abonnementet betales forud. Betalingsfristen udgør løbende måned fra fakturadato, med mindre andet er aftalt skriftligt.

Faktura udsendes pr email, ca. 2 uger før abonnementperiodens udløb.

Såfremt betalingsfristen ikke overholdes, udsendes rykker. Vi forbeholdes os ret til at pålægge rykkergebyr.

Såfremt betaling af abonnement incl. eventuelle gebyrer ikke betales inden frist, lukkes for adgang til regnskabet og sagen sendes til inkasso.

Genåbning af adgang, foretages mod gebyr.

Data.

Økonomiprogrammet SALDI er ”open source” og kunden kan til enhver tid hente en kopi af programmet fra Saldi.dk ApS's servere.

Kundens data er kundens ejendom. Kunden kan til enhver tid foretage sikkerhedskopi, som frit kan lægges ind i kundens egen kopi af SALDI.

Sikkerhed.

Adgangen til SALDI sker gennem en krypteret forbindelse, således at datatrafik ikke kan læses af uvedkommende.

Saldi.dk ApS tilstræber optimal driftstabilitet, gennem brug af anderkendt hardware med RAID teknologi placeret i sikret datacenter. Sikkerhedskopiering foretages dagligt til 2 forskellige eksterne lokationer og gemmes i 5 år. I tilfælde af at hostingcenteret skulle blive utilgængeligt, garanterer Saldi.dk ApS etablering af erstatningsserver inden for 8 timer.

Lovgivning.

SALDI overholder den til enhver tid gældende danske bogføringslov.


Ansvar.

Saldi.dk ApS er, med de begrænsninger der fremgår nedenfor, ansvarlig efter dansk rets almindelige regler for tab, der skyldes fejl eller forsømmelse, men ikke for fejl i applikationen.


Saldi.dk ApS er ikke ansvarlig for driftstab, følgeskader eller andre indirekte tab, og ansvaret er beløbsmæssigt begrænset til kundens betaling i 1 abonnementsperiode før det ansvarspådragende forholds indtræden, dog i alle tilfælde maks. kr. 10.000.

Tavshedspligt og datasikkerhed.

Saldi.dk ApS behandler alene kundens data efter dennes instruks og således ikke til egne, uvedkommende formål.

Saldi.dk ApS har tavshedspligt om alle informationer, Saldi.dk ApS måtte komme i besiddelse af om kunden og er ikke berettiget til at videregive sådanne informationer til tredjemand.

Saldi.dk ApS har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger i systemet hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.

Læs og gem Databehandlererklæring for Saldi.dk ApS.