Kontakt os på

Opret komplet regnskab

Udfyld dine informationer her, og kom i gang med Saldi

Få en komplet regnskabsløsning med Saldi

Udfyld formularen og klik på “Opret regnskab”. Så vil du modtage en mail med et link til dit nye regnskab i SALDI.

  • Udfyld venligst så meget som muligt.
  • Felter markeret med * skal udfyldes.
  • Du modtager en e-mail med et link til dit nye regnskab.
  • Alle priser er excl. moms.

Vilkår for Saldi anvendelse af økonomiprogrammet Saldi

Følgende vilkår er pr. 25. maj 2018 gældende for økonomiprogrammet SALDI.


Særlige vilkår

Abonnementperiode.

Abonnementsperioden løber i den valgte periode

Abonnementsperioden forlænges automatisk til en ny tilsvarende periode medmindre abonnementet forinden opsiges skriftligt.

Opsigelse skal ske skrifteligt senest 1 måned inden periodens udløb.

Betaling.

Abonnementet betales forud. Betalingsfristen udgør løbende måned fra fakturadato, med mindre andet er aftalt skriftligt.

Faktura udsendes pr email, ca. 2 uger før abonnementperiodens udløb.

Såfremt betalingsfristen ikke overholdes, udsendes rykker. Vi forbeholdes os ret til at pålægge rykkergebyr.

Såfremt betaling af abonnement incl. eventuelle gebyrer ikke betales inden frist, lukkes for adgang til regnskabet og sagen sendes til inkasso.

Genåbning af adgang, foretages mod gebyr.

Data.

Økonomiprogrammet SALDI er ”open source” og kunden kan til enhver tid hente en kopi af programmet fra Saldi.dk ApS’s servere.

Kundens data er kundens ejendom. Kunden kan til enhver tid foretage sikkerhedskopi, som frit kan lægges ind i kundens egen kopi af SALDI.

Sikkerhed.

Adgangen til SALDI sker gennem en krypteret forbindelse, således at datatrafik ikke kan læses af uvedkommende.

Saldi.dk ApS tilstræber optimal driftstabilitet, gennem brug af anderkendt hardware med RAID teknologi placeret i sikret datacenter. Sikkerhedskopiering foretages dagligt til 2 forskellige eksterne lokationer og gemmes i 3 år. I tilfælde af at hostingcenteret skulle blive utilgængeligt, garanterer Saldi.dk ApS etablering af erstatningsserver inden for 8 timer.

Ansvar.

Saldi.dk ApS er, med de begrænsninger der fremgår nedenfor, ansvarlig efter dansk rets almindelige regler for tab, der skyldes fejl eller forsømmelse, men ikke for fejl i applikationen.


Saldi.dk ApS er ikke ansvarlig for driftstab, følgeskader eller andre indirekte tab, og ansvaret er beløbsmæssigt begrænset til kundens betaling i 1 abonnementsperiode før det ansvarspådragende forholds indtræden, dog i alle tilfælde maks. kr. 10.000.

Tavshedspligt og datasikkerhed.

Saldi.dk ApS behandler alene kundens data efter dennes instruks og således ikke til egne, uvedkommende formål.

Saldi.dk ApS har tavshedspligt om alle informationer, Saldi.dk ApS måtte komme i besiddelse af om kunden og er ikke berettiget til at videregive sådanne informationer til tredjemand.

Saldi.dk ApS har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger i systemet hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.

Læs og gem Databehandleraftale for Saldi.dk ApS.