Omvendt betalingspligt

Omvendt betalingspligt

Saldi understøtter nu omvendt betalingspligt.

Under indstillinger for debitor-, kreditor- og varegrupper er det kommet et ekstra felt for omvendt betaling, forkortet “OB”. Ved at afmærke dette felt angiver man om gruppen er omfattet at omvendt betalingspligt. For kreditor grupper er der endvidere kommet en ekstra felt til angivelse af hvilken momsgruppe salgsmomsen for købet skal føres i.

Når man så oprettet en ordre til en kunde eller leverandør som er omfattet, vil der på varelinjen være en felt hvor man kan afmærke om varen skal momses eller ej. Hvis varen kommer fra en omfattet varegruppe, vil feltet være afmærket som standard.

Ved bogføring af en kundeordre vil der ikke blive beregnet moms for de afmærkede varer.

Ved bogføring af en leverandørordre, vil der udover købsmoms også blive ført salgsmoms, således at den reelle moms for den pågældende vare reelt er nul. Med mindre man er momsfritaget, så bliver der kun beregnet salgsmoms, som man så skal indberette og betale.